การนำเข้าเศษเหล็กของเกาหลีเดือนมิ.ย.ลดลงร้อยละ38จากปีก่อน
17 กรกฎาคม 2563

การนำเข้าเศษเหล็กของเกาหลีใต้ ลดลงร้อยละ 38 จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยอยู่ที่ 351,321 ตัน ในเดือนมิ.ย. แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากเดือนพฤษภาคม จากข้อมูลศุลกากรล่าสุด เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศ และอุตสาหกรรมการต่อเรือเริ่มกลับมาผลิตอย่างช้าๆ หลังจากข้อจำกัดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลาย ญี่ปุ่นยังคงเป็นผู้จัดส่งเศษเหล็กที่ใหญ่ที่สุด ในเดือนมิถุนายน ที่ 261,443 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากเดือนพฤษภาคม ตามด้วยรัสเซีย ที่ 55,874 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และสหรัฐอเมริกา ที่ 19,192 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. การนำเข้าเศษเหล็กของเกาหลีใต้ ลดลงร้อยละ 34 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 2.41 ล้านตัน การนำเข้าแร่เหล็กของเกาหลีใต้ ลดลงร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยอยู่ที่ 4.9 ล้านตันในเดือนมิถุนายน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ในเดือนพฤษภาคม ในเกาหลีใต้ ความต้องการอ่อนแอจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต่อเรือ และการผลิตรถยนต์ ซึ่งกระทบความต้องการการนำเข้าวัตถุดิบ แต่ก็มีการฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน เกาหลีใต้ผลิตรถยนต์ 297,019 คัน ในเดือนมิถุนายน ลดลงร้อยละ 11 จากปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 จากเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม การผลิตรถยนต์ยังคงลดลงร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 1.63 ล้านคัน ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จากข้อมูลของกระทรวงการค้า คำสั่งซื้อใหม่สำหรับการต่อเรือทั่วโลก ลดลงร้อยละ 42 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 5.75 ล้าน CGT (compensated gross tons) หรือ เรือ 269 ลำ ในครึ่งปีแรก จากข้อมูลของ Clarkson Research Service คำสั่งซื้อใหม่ในเดือนมิ.ย. ลดลงร้อยละ 51 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 820,000 CGT หรือเรือ 30 ลำ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากเดือนพ.ค. ในครึ่งปีแรก เกาหลีใต้ได้รับคำสั่งซื้อเรือใหม่ 37 ลำ ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งขอคำสั่งซื้อในครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่ 92 ลำ ผู้ต่อเรือเกาหลีใต้ ในปี 2562 ได้รับคำสั่งต่อเรือ 9.43 ล้าน CGT คิดเป็นประมาณร้อยละ 37 ของคำสั่งต่อเรือทั้งหมด 25.29 ล้าน CGT จากข้อมูลของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4277.aspx