กลุ่มนิปปอนสตีล(NipponSteelgroup)จะเริ่มเทคโนโลยีCO2-to-paraxylene
17 กรกฎาคม 2563

กลุ่มนิปปอนสตีล(NipponSteelgroup)จะเริ่มเทคโนโลยีCO2-to-paraxylene นิปปอนสตีล (Nippon Steel) ของญี่ปุ่น คาดหวังว่า จะใช้ประโยชน์จากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะผลิตพาราไซลีน (Paraxylene: PX) จากคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของญี่ปุ่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ นิปปอนสตีลเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยโทยามา (University of Toyama), ชิโยดะคอร์ป (Chiyoda Corp), นิปปอนสตีลเอ็นจิเนียริ่ง (Nippon Steel Engineering), นิปปอนสตีลคอร์ป (Nippon Steel Corp), ไฮเคมแอนด์มิตซูบิชิ คอร์ป (HighChem and Mitsubishi Corp) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ข้อตกลงในการพัฒนาโครงการนี้ มีมูลค่า 1.99 พันล้านเยน (1.43 พันล้านดอลล่าร์) และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนถึง 2566 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2567) นิปปอนสตีลกล่าวว่า กลุ่มนี้ได้รับการแต่งตั้งโดย New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ซึ่งมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลก เพื่อการผลิตพาราไซลีนสำหรับอุตสาหกรรม จากคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อทดแทนเคมีภัณฑ์ที่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และกลุ่มบริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับโครงการ "NEDO ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น แหล่งข่าวกล่าวว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดพาราไซลีน ในปัจจุบันนี้ และนอกจากนั้น การพัฒนายังคงอยู่ในระยะต้น นิปปอนสตีลคาดว่าความต้องการพาราไซลีน อยู่ที่ 49 ล้านตันต่อปี โดยตั้งสมมติฐานว่ามีการแปลงเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสมบูรณ์ ทางทฤษฎีคาร์บอนไดออกไซด์ 160 ล้านตัน น่าจะถึงเป้าความต้องการพาราไซลีนต่อปี อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าญี่ปุ่น ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 14 ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดในประเทศ จากข้อมูลของนิปปอน สตีล โครงการนี้มาจาก Japan Iron and Steel Federation ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศ 3 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2563 และ 9 ล้านตันในปี 2573 ภายใต้แผนปฏิบัติการสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society Action Plan) ความพยายามนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีต่างๆ ในการรีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Recycling International ประเทศไอซ์แลนด์จะใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมธานอล (Methanol) ในโรงงานหนึ่งของกลุ่มเหอหนาน ซุนเฉิง (Henan Shuncheng Group) ของจีน ที่เมืองอันยาง (Anyang) ในมณฑลเหอหนาน (Henan province) โรงงานนี้จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 150,000 ตันต่อปี เพื่อผลิต เมธานอลและก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied National Gas) จำนวน 180,000 ตันต่อปี คาดว่าจะพร้อมผลิตภายในสิ้นปี 2564 นิปปอน สตีล เป็นผู้ผลิตเหล็กที่มีกำลังการผลิตเหล็กดิบ ประมาณ 52 ล้านตันต่อปี ด้วยเตาถลุง 15 เตาทั่วประเทศ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4279.aspx