ปริมาณการผลิตเหล็กจีนมิ.ย.เพิ่มขึ้นร้อยละ4.5จากภาคสาธารณูปโภคอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
17 กรกฎาคม 2563

ปริมาณการผลิตเหล็กจีนมิ.ย.เพิ่มขึ้นร้อยละ4.5จากภาคสาธารณูปโภคอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง การผลิตเหล็กดิบ (crude steel) ของจีน เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 91.58 ล้านตัน จากภาคก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (National Bureau of Statistics) ที่ออกมาวันที่ 16 กรกฎาคม จีนผลิตเหล็กพิก (pig iron) 76.64 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตเหล็กพิกเฉลี่ยที่ 2.555 ล้านตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกันในเดือนที่ผ่านมา และเหล็กดิบ เฉลี่ยที่ 3.053 ล้านตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 การผลิตเหล็กทั้ง 2 ประเภทได้ทำสถิติสูงสุด Platts คาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของทั้งเหล็กดิบและเหล็กพิก อยู่ที่ร้อยละ 91 ในเดือนมิถุนายน ชี้ให้เห็นว่าการผลิตเหล็กจีนนั้นถึงจุดสูงสุดเป็นการชั่วคราว แหล่งข่าวในตลาดคาดว่า ปริมาณการผลิตเหล็กดิบและเหล็กพิกจะอ่อนตัวลงในเดือนกรกฎาคม China Iron and Steel Association (CISA) คาดว่า ปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด รวมทั้งโรงงานเหล็กที่ไม่ใช่สมาชิกกับ CISA นั้น เฉลี่ย 2.976 ล้านตันต่อวัน ในต้นเดือนกรกฎาคม ลดลงร้อยละ 0.3 จากเดือนมิถุนายน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตอลูมิเนียมขึ้นต้น (primary aluminum) ของจีน อยู่ที่ 3.02 ล้านตันในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากเดือนที่ผ่านมา จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4280.aspx