พอสโก้(Posco)ผู้ผลิตเหล็กของเกาหลีใต้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ของปีนี้จากยอดขายไตรมาส3ฟื้นตัว
23 กรกฎาคม 2563

พอสโก้(Posco)ผู้ผลิตเหล็กของเกาหลีใต้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ของปีนี้จากยอดขายไตรมาส3ฟื้นตัว พอสโก้ (Posco) ผู้ผลิตเหล็กเกาหลีใต้ ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การผลิตและยอดขายปีนี้ ร้อยละ 3.5 และ ร้อยละ 4.3 ตามลำดับ จากการคาดการณ์ครั้งก่อนเมื่อเดือนเมษายน พอสโก้แจ้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม การผลิตเหล็กดิบ (Crude steel) คาดว่าจะอยู่ที่ 35.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากที่คาดไว้ที่ 34.1 ล้านตัน เมื่อเดือนเมษายน ในขณะที่ยอดขายคาดว่าจะถึง 33.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่คาดไว้ที่ 32.4 ล้านตัน พอสโก้คาดว่าผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 จากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากยอดขายเพิ่มมากขึ้นสำหรับเหล็กแผ่น High-Strength Steel Sheets ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ โดยการส่งออกไปยังจีนและประเทศอื่นๆ มีมากขึ้น การผลิตรถยนต์ของเกาหลีใต้ในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 297,019 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 จากเดือนพฤษภาคม แต่ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน ส่วนหนึ่งของการผลิตเหล็กดิบที่สูงขึ้นนั้น มาจากการกลับมาเริ่มเดินเครื่องเตาถลุงหมายเลข 3 อีกครั้ง ที่เมืองกวางยาง (Gwangyang) ในวันที่ 10 กรกฎาคม หลังจากเสร็จสิ้นงานบำรุงรักษา (Maintenance) และงานซ่อมแซม (Refurbishment) ปริมาณการผลิตจากเตาถลุงหมายเลข 3 ได้เพิ่มขึ้นจาก 4,600 ลูกบาศก์เมตร ไปอยู่ที่ 5,500 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อยู่ที่ร้อยละ 25 ไปอยู่ที่ 4.6 ล้านตันต่อปี ก่อนหน้านี้ เตาถลุงนี้คาดว่าจะเริ่มกลับมาผลิตอีกในวันที่ 28 พฤษภาคม แต่เลื่อนออกมา เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตเหล็กดิบในไตรมาสที่ 2 ซึ่งหดตัวไปอยู่ที่ 7.79 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก ไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว ที่ผลิตอยู่ที่ 9.07 ล้านตัน และ ในไตรมาสที่ 2 ในปีที่แล้ว ที่ผลิตอยู่ที่ 9.44 ล้านตัน เช่นเดียวกัน ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก ในไตรมาสที่ 2 ลดลงไปอยู่ที่ 7.85 ล้านตัน จากในไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว ผลิตอยู่ที่ 8.72 ล้านตัน และ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผลิตอยู่ที่ 8.86 ล้านตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4301.aspx