ความต้องการเหล็กของญี่ปุ่น
10 สิงหาคม 2563

ความต้องการเหล็กของญี่ปุ่น ความต้องการเหล็กในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต คาดว่าจะอยู่ที่ 14.9 ล้านตันในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ลดลงร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณคาดว่าจะฟื้นตัวไปอยู่ที่ 16.6 ล้านตัน ซึ่งจะยังคงลดลงร้อยละ 9.8 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ความต้องการจากภาคก่อสร้างและภาควิศวกรรมโยธา คาดว่าอยู่ที่ 9.4 ล้านตัน และ 9.3 ล้านตัน ในครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ตามลำดับ ซึ่งความต้องการจากการก่อสร้างจะลดลง ตรงข้ามกับการฟื้นตัวของวิศวกรรมโยธา การคาดการณ์ของนิปปอน สตีล สำหรับปีงบประมาณนี้ มีขึ้นท่ามกลางปริมาณเหล็กดิบที่ตกต่ำในประเทศ จากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่า ภาวะหยุดนิ่งหลังจากการก่อสร้างโอลิมปิก และตลาดโลกที่เล็กจากการปกป้องการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปริมาณการผลิตทั้งหมดของญี่ปุ่นตกต่ำมากที่สุดในรอบ 11 ปี ที่ปริมาณ 42.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 17 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ Japan Iron and Steel Federation เตาถลุงเหล็ก (Blast furnaces) และเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) ในญี่ปุ่น ผลิตน้อยลงร้อยละ 17 ทั้ง 2 ประเภท โดยอยู่ที่ 31.7 ล้านตัน และ 10.5 ล้านตัน ตามลำดับ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4348.aspx