ปริมาณการผลิตเหล็กของจีนเดือนก.ค.เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคาดว่าคงที่ในเดือนส.ค.
11 สิงหาคม 2563

ปริมาณการผลิตเหล็กของจีนเดือนก.ค.เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคาดว่าคงที่ในเดือนส.ค. จากรายงานอัพเดทการผลิตราย 10 วัน ของสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน (China Iron & Steel Association: CISA) ปริมาณผลผลิตเหล็กดิบ (crude steel) ของจีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม ด้วยมาร์จิ้นที่ดี ซึ่งแหล่งข่าวในตลาดคาดว่า โรงงานเหล็กจะรักษาการผลิตไว้ระดับสูงได้ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากน้ำท่วมในทางตอนใต้ของจีนบรรเทาลง แนวโน้มเศรษฐกิจของจีนที่ดีขึ้น การฟื้นตัวของภาคก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งราคาสินแร่เหล็กที่สูงคาดว่าจะช่วยสนับสนุนราคาเหล็กได้ CISA คาดว่าเหล็กดิบทั้งหมดของจีน รวมทั้งโรงงานที่ไม่ได้อยู่ใน CISA ในปลายเดือนกรกฎาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 3 ล้านตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากกลางเดือนกรกฎาคม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในเดือนกรกฎาคม จีนผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 92.62 ล้านตัน จากการประเมินข้อมูลของ CISA โดย S&P Global Platts ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปริมาณเหล็กดิบ 91.58 ล้านตันในเดือนมิถุนายน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลของสำนักงานฯจะประกาศข้อมูลปริมาณการผลิตเดือนกรกฎาคม ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม มาร์จิ้นของเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนจีน (Hot-Rolled Coil: HRC) ในประเทศของเดือนกรกฎาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 49.50 ดอลล่าร์ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากเดือนที่แล้ว ในขณะที่มาร์จิ้นของเหล็กเส้น (Rebar) ในประเทศของจีน เฉลี่ยอยู่ที่ 55.10 ดอลล่าร์ต่อตัน ลดลงร้อยละ 21 จากเดือนที่ผ่านมา HRC มีมาร์จิ้นดีกว่าเหล็กเส้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เนื่องจากน้ำท่วมที่ทำให้ความต้องการเหล็กเส้นลดลง ซึ่งเหล็กเส้นส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้าง ณ ปลายเดือนกรกฎาคม สต็อกเหล็กสำเร็จรูป (finished steel) รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 13.13 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.7 จากกลางเดือนกรกฎาคม แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จากปีที่ผ่านมา จากรายงานของ CISA

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4351.aspx