ปริมาณผลิตรถยนต์ในอินเดียที่ฟื้นตัวช่วยเพิ่มความต้องการเหล็ก
14 สิงหาคม 2563

ปริมาณผลิตรถยนต์ในอินเดียที่ฟื้นตัวช่วยเพิ่มความต้องการเหล็ก การผลิตรถยนต์ในอินเดีย กำลังฟื้นตัวจากเดือนที่ผ่านมา เพิ่มความต้องการเหล็ก ถึงแม้ว่า การผลิตจะต่ำกว่าปีที่แล้วก็ตาม เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอ และการระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีต่อเนื่องในประเทศ จากข้อมูลของ Society of Indian Automobile Manufacturers. ในเดือนกรกฎาคม การผลิตรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 1.72 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 29.4 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.8 จากเดือนมิถุนายน เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศกลับมาผลิต หลังจากยกเลิกการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ การผลิตของอินเดีย ตั้งแต่เมษายนถึงกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 3.20 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 67.1 จากช่วงเดียวกันในปี 2562 โดยปีการเงินของอินเดียเริ่มที่เดือนเมษายน ยอดขายรถยนต์นั่งในเดือนกรกฎาคม ลดลงร้อยละ 3.9 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 182,779 คัน แต่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่อยู่ที่ 105,617 คัน การฟื้นตัวจากเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการเหล็กสูงขึ้น เนื่องจากการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 6.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากเดือนมิถุนายน แต่ลดลงร้อยละ 29.1 จากเดือนกรกฎาคม 2562 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้การผลิตเหล็กสำเร็จรูป อยู่ที่ 6.76 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม ลดลงร้อยละ 21.5 จากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากเดือนมิถุนายน ราคาเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศที่ส่งที่เมืองมุมไบ ประเมินโดย Platts ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จาก 35,750 รูปี ต่อตัน (478 ดอลล่าร์) ในวันที่ 1 กรกฎาคม ไปอยู่ที่ 38,000 รูปีต่อตัน ในวันที่ 5 สิงหาคม

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4358.aspx