การนำเข้าเศษเหล็กของเวียดนามในก.ค.เพิ่มขึ้นร้อยละ16จากเดือนก่อน
17 สิงหาคม 2563

การนำเข้าเศษเหล็กของเวียดนามในก.ค.เพิ่มขึ้นร้อยละ16จากเดือนก่อน เวียดนามนำเข้าเศษเหล็ก 522,112 ตัน ในเดือนกรกฎาคม นับเป็นร้อยละ 16 มากกว่าเดือนมิถุนายน และ ร้อยละ 7.2 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากข้อมูลเบื้องต้นของศุลกากร ประกาศในวันที่ 13 สิงหาคม การนำเข้าเศษเหล็กจากญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากเดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ 258,324 ตัน ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 91,523 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 และปริมาณการนำเข้าจากฮ่องกงอยู่ที่ 36,410 ตัน ลดลงร้อยละ 14 ยังคงไม่มีปริมาณการนำเข้าจากสิงคโปร์เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากผู้ส่งออกหลักหลายรายที่นั่นยังคงเผชิญกับปัญหาการเก็บรวบรวมเศษเหล็ก การเติบโตของกำลังการผลิตเหล็กดิบที่ต่อเนื่องของเวียดนาม ได้สนับสนุนความต้องการวัตถุดิบ เช่น เศษเหล็ก การนำเข้าเศษเหล็กจากสหรัฐฯของเวียดนาม นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 425,986 ตัน มีมากกว่าปริมาณการนำเข้าของเกาหลีใต้ โดยเกาหลีใต้นำเข้าเศษเหล็กจากสหรัฐฯ อยู่ที่ 357,374 ตัน จากข้อมูลศุลกากร ในขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ปริมาณการนำเข้าจากญี่ปุ่นของเวียดนาม เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 1.78 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าการนำเข้าของเกาหลีใต้จากประเทศญี่ปุ่น เพียงร้อยละ 2.8 โดยอยู่ที่ 1.83 ล้านตัน เวียดนามน่าจะยังคงมีการขยายกำลังการผลิตออกไปอีก โดย หว๋าฟัต (Hoa Phat) มีแผนที่จะเริ่มการผลิตเตาถลุงอีก 2 เตา ภายในปี 2563 ซึ่งจะทำให้ความต้องการเศษเหล็กเพิ่มมากขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกัน ความต้องการเหล็กในประเทศที่ยังคงเบาบาง ในระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โรงงานเหล็กเวียดนามได้คว้าโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป โดยเฉพาะส่งออกไปยังจีน การส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในเดือนกรกฎาคม เติบโต ร้อยละ 0.4 จากเดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ 885,366 ตัน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยอยู่ที่ 4.79 ล้านตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4360.aspx