ภาษีการทุ่มตลาด (Antidumpingduty)ของมาเลเซีย
20 สิงหาคม 2563

ภาษีการทุ่มตลาด (Antidumpingduty)ของมาเลเซีย จีนส่งออกเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Iron: GI) ประมาณ 5 ล้านตัน และกัลวาลุม (Galvalume: GL) ในครึ่งปีแรกของปีนี้ มีปริมาณเพียงแค่ 90,000 ตัน ไปยังมาเลเซีย และไม่ใช่ตลาดหลักสำหรับการส่งออก GI ของจีน เทรดเดอร์ในเซี่ยงไฮ้กล่าว นอกจากนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ลูกค้าในอเมริกาใต้ก็ยอมรับราคาจากจีน ดังนั้น เราคิดว่านโยบายใหม่ในมาเลเซียอาจไม่กระทบกับการส่งออกของจีนมากนัก เขากล่าว แหล่งข่าวอีกรายหนึ่ง กล่าวว่า นามคิม (Nam Kim) ของเวียดนาม มีภาษี AD เพียงร้อยละ 6.36 เทียบกับภาษีที่เก็บจาก ฮวาแซน (Hoasen) ร้อยละ 20.54 ดังนั้น เราคิดว่า นามคิม ไม่เพียงแต่แทนที่ฮวาแซน แต่ยังเพิ่มยอดขายอีกด้วยอย่างน้อยร้อยละ 30 จีนมีอัตราภาษี AD อยู่ที่ร้อยละ 18.88 แต่พิจารณาว่า อัตราภาษีที่ต้องหักคืนให้ (Rebate) สำหรับการส่งออกที่ร้อยละ 13 อัตรานี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยกับผู้ส่งออกจีน แหล่งข่าวโรงงานในมาเลเซียรายที่ 2 กล่าว เมื่อเทียบกับอัตราภาษีนำเข้าของจีน กับเวียดนามกับเกาหลี เอ็นเอส บลูสโคป มาเลเซีย (NS BlueScope Malaysia) ซึ่งเป็นหน่วยของ NS BlueScope Coated Products ได้ซื้อโรงงานของ YKGI Holdings ในแกลง (Klang) มาเลเซีย ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งรวมถึงโรงงานรีดเย็นชนิดม้วน (Cold-rolling mil)l สายการผลิตต่อเนื่องของเหล็กเคลือบสังกะสี (Continuous galvanizing line) สายการผลิตต่อเนื่องของเหล็กเคลือบสี (Continuous color coating) และสายการผลิต Pull Pickling การดำเนินการเก็บภาษีนำเข้า เกิดขึ้นหลังจากมาเลเซียเริ่มการไต่สวนการทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็นชนิดม้วน จากเวียดนามและอินโดนีเซีย ในวันที่ 28 กรกฎาคม ในปี 2562 มาเลเซียนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat steel products) ประมาณ 4.91 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.7 จาก 5.10 ล้านตัน ในปี 2561 จากข้อมูลของ South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) จากข้อมูลของ SEAISI การผลิตแผ่นเหล็กเคลือบ และแถบเหล็กเคลือบ (Coated Steel Sheets & Strips) ลดลงร้อยละ 6.7 โดยอยู่ที่ 935,000 ตันในปี 2562 จาก 1 ล้านตันในปี 2561

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4366.aspx