เวียดนามได้รับผลกระทบอย่างหนักจากADของมาเลเซียในผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ(coated steel)
20 สิงหาคม 2563

เวียดนามได้รับผลกระทบอย่างหนักจากADของมาเลเซียในผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ(coated steel) เวียดนามคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดใหม่ (Anti-Dumping Duty) ในผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบทรงแบนชนิดม้วน (coated flat-rolled steel products) จากจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม แหล่งข่าวกล่าว กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย (Malaysia's ministry of international trade and industry) ซึ่งกำหนดภาษีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ได้ตัดสินใจหลังจากมีหลักฐานว่า ผลิตภัณฑ์ทรงแบนชนิดม้วนที่ไม่มีอัลลอยเคลือบ (flat-rolled products of non-alloy steel coated) หรือเหล็กชุบอลูมิเนียมและสังกะสี (plated with aluminum and zinc) จาก 3 ประเทศ ได้ขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยมีมาตรการเก็บภาษีชั่วคราว (Provisional Duty) ซึ่งกำหนดตั้งแต่ร้อยละ 2.17 ถึงร้อยละ 37.14 จะให้ใช้ 120 วัน และจะมีผลไต่สวนชั้นที่สุด (Final Determination) ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม กระทรวงกล่าว ช่วงภาษีที่กว้างที่สุดและมากที่สุดจะเก็บจากเวียดนาม ในช่วงร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 37.14 ตามด้วยเกาหลีใต้ ถูกเก็บภาษีในช่วงร้อยละ 9.98 ถึงร้อยละ 34.94 ในขณะที่จีนถูกเก็บภาษีในช่วงร้อยละ 2.17 ถึงร้อยละ 18.88 การไต่สวนได้เริ่มในวันที่ 27 มีนาคม ตามด้วยการร้องขอจากเอ็นเอส บลูสโคป มาเลเซีย (NS BlueScope Malaysia) ว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำเข้ามาในมาเลเซียในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายในตลาดในประเทศ และเป็นเหตุให้มีความเสียหายกับอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซีย กระทรวงกล่าว ไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อผู้นำเข้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบทรงแบน ยกเว้นแต่ว่าราคาของการนำเข้าอาจสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมาร์จิ้น แหล่งข่าวโรงงานในมาเลเซีย สิ่งนี้จะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของผู้นำเข้า ที่มีอุปทานมาจาก 3 ประเทศนี้ แหล่งข่าวกล่าว และราคาขายในประเทศของเหล็กแผ่นเคลือบอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจาก AD ครั้งนี้

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4367.aspx