ราคาส่งออกCRCของจีนฟื้นตัวจากตลาดในประเทศที่เข็มแข็ง
21 สิงหาคม 2563

ราคาส่งออกCRCของจีนฟื้นตัวจากตลาดในประเทศที่เข็มแข็ง ราคาส่งออก CRC ของจีน เพิ่มขึ้นมากในสัปดาห์จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม ไปที่จุดสูงสุดในรอบ 15 เดือน สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น สัญญาณการซื้อที่เพิ่มขึ้น และตลาดในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ในวันที่ 18 ส.ค. Platts ประเมินราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) เกรด SPCC ที่ความหนา 1 mm. ราคาอยู่ที่ 560 ดอลล่าร์ต่อตัน FOB จีน เพิ่มขึ้น 17 ดอลล่าร์ต่อตัน จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนต่างระหว่างราคาส่งออกของแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) เกรดพาณิชย์ (commercial-grade) อยู่ที่ 51 ดอลล่าร์ต่อตัน เพิ่มขึ้น 6 ดอลล่าร์ต่อตัน จากในสัปดาห์ก่อน ในขณะที่ผู้ซื้อบางรายยังคงยอมรับราคาที่สูงได้อยู่ โรงงานจีนก็ยังคงปรับเพิ่มราคาและเพิ่มราคาเสนอขายสำหรับการส่งออกไปอยู่ที่ระดับเดียวกับราคาขายในประเทศ โรงงานทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เสนอราคาขายอยู่ที่ 570 ดอลล่าร์ต่อตัน FOB สำหรับเหล็กชนิดม้วน (coil) และที่ราคา 575 ดอลล่าร์ต่อตัน FOB สำหรับเหล็กชนิดแผ่น (sheet) สำหรับการส่งมอบในเดือน พ.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 15 ดอลล่าร์ต่อตันจากสัปดาห์ก่อน โรงงานทางตะวันออกของจีน ได้เพิ่มราคาเสนอขายสำหรับ CRC ประมาณ 10 ดอลล่าร์ต่อตัน โดยราคาอยู่ที่ 565 ดอลล่าร์ต่อตัน FOB สำหรับการส่งมอบในเดือนตุลาคม การจัดสรรสินค้าส่งออกของโรงงานในเดือน ต.ค. ไม่ค่อยมีเหลือมากแล้วในขณะนี้ หลังจากมีการขายจำนวนมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้เห็นระดับการต่อรองราคาล่าสุดอยู่ที่ 560 ดอลล่าร์ต่อตัน FOB เทรดเดอร์จีนตะวันออกกล่าว บางโรงงานนอกจีนได้จำกัดปริมาณเหล็ก เนื่องจากการลดการผลิต และลดการจัดสรรสำหรับส่งออก ดังนั้น ผู้ซื้อจากต่างชาติที่มีแนวโน้มดีก็จะสั่งสินค้าจากจีนมากขึ้น “การซื้อจากทางอเมริกาใต้ค่อนข้างดีในช่วงนี้ แต่ปัญหาคือ โรงงานขายล็อตเดือน ต.ค. เกือบหมดแล้ว” เทรดเดอร์จีนตอนเหนือกล่าว ในวันที่ 18 ส.ค. ในตลาดค้าปลีกที่เซี่ยงไฮ้ Platts ประเมินราคา CRC เกรดเดียวกัน ราคาอยู่ที่ 4,500 หยวนต่อตัน (649 ดอลล่าร์ต่อตัน) ราคา ex-stock รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเพิ่มขึ้น 70 หยวนต่อตัน จากสัปดาห์ก่อน และเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. 2561 ในวันเดียวกัน ราคาสปอตของ HRC Q235 ขนาด 5.5 mm ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ราคาประเมินอยู่ที่ 4,100 หยวนต่อตัน ราคา ex-stock เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่สิ้นเดือน ต.ค. 2561

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4369.aspx