ความต้องการในประเทศที่เพิ่มผลผลิตเหล็กดิบ(crudesteel)ของอินเดียเดือนก.ค.เพิ่มจากเดือนก่อน
28 สิงหาคม 2563

ความต้องการในประเทศที่เพิ่มผลผลิตเหล็กดิบ(crudesteel)ของอินเดียเดือนก.ค.เพิ่มจากเดือนก่อน ในเดือนกรกฎาคม อินเดียผลิตเหล็กดิบ (crude steel) อยู่ที่ 8.08 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากเดือนมิถุนายน จากข้อมูลของ Joint Plant Committee วันที่ 21 สิงหาคม การเพิ่มขึ้นรายเดือน เกิดจากความต้องการเหล็กที่สูงขึ้นร้อยละ 13 จากเดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ 6.96 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม ปัจจัยหนึ่งของความต้องการที่สูงขึ้น คือ อุตสาหกรรมรถยนต์อินเดีย ซึ่งผลิต 1.72 ล้านคันในเดือนกรกฎาคม ลดลงร้อยละ 29 จากปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากเดือนมิถุนายน เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศกลับมาทำการผลิตหลังจากผ่อนคลายการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ จากความต้องการที่ดีขึ้น การส่งออกเหล็กสำเร็จรูป (finished steel) รายเดือนของอินเดีย ในเดือนกรกฎาคม 2563 ลดลงไปที่ 1.38 ล้านตัน จากในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 1.55 ล้านตัน โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์เดียวกันในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วที่อยู่ที่ 0.60 ล้านตัน การส่งออกไปจีน สเปน และอิตาลีเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปเวียดนามและเนปาล ลดลงในช่วงเดียวกัน กระทรวงเหล็กกล่าวในวันที่ 17 สิงหาคม การผลิตเหล็กดิบในสี่เดือนแรกของปีการเงิน (เมษายนถึงกรกฎาคม 2563) รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 25.06 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 32.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงเมษายนถึงกรกฎาคม การส่งออกอยู่ที่ 4.64 ล้านตัน เกือบ 2.5 เท่าของปีก่อน ที่อยู่ที 1.93 ล้านตัน ดังนั้นอินเดียจึงเป็นผู้ส่งออกสุทธิ เนื่องจากการนำเข้าในช่วงสี่เดือนแรกอยู่ที่ 1.51 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 42 จากปีก่อน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4381.aspx