การส่งออกเหล็กของอินเดียลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนส.ค.เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้น
09 กันยายน 2563

การส่งออกเหล็กของอินเดียลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนส.ค.เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้น การส่งออกของอินเดียลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ในเดือนสิงหาคม โดยลดลง 24.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกรกฎาคม มีปริมาณอยู่ที่ 1.04 ล้านตัน ท่ามกลางความต้องการภายในประเทศที่สูงขึ้น ซึ่งนี่เป็นข้อมูลในเบื้องต้นจาก Joint Plant Committee ในเดือนสิงหาคมการบริโภคอยู่ที่ 7.50 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กหลายรายมียอดขายประจำปีที่สูงขึ้นในเดือนสิงหาคม ตัวอย่างเช่น บริษัท Steel Authority of India Ltd., หรือ SAIL ได้กล่าวเมื่อวันที่ 3 กันยายนว่า เขาได้ขายเหล็กในช่วงเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 1.43 ล้านตัน ปรับขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1.06 ล้านตัน แต่ลดจาก 1.58 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2020 เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่สูงขึ้น ผู้ผลิตเหล็กหลายรายได้ลดการส่งออกเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ กรรมการผู้จัดการของบริษัท Jindal Steel and Power Ltd., หรือ JSPL กล่าวเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ว่า "ปริมาณการส่งออกเหล็กของบริษัทลดลงอย่างมาก พร้อมกับยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น หลังจากพ้นช่วงล็อกดาวน์" ถึงแม้ว่าการส่งออกรายเดือนจะลดลง แต่การส่งออกโดยรวมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2020 ในช่วงห้าเดือนแรกของปีการเงินของอินเดีย เพิ่มขึ้นเป็นเกือบสองเท่า โดยอยู่ที่ 5.68 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 94.8% จากปีก่อนหน้า ในทางกลับกัน การนำเข้าลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งในช่วงห้าเดือนแรก โดยลดลง 51.7% อยู่ที่ 1.67 ล้านตันและในเดือนสิงหาคม ลดลง 81.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 162,000 ตัน ท่ามกลางอุปสงค์ที่สูงขึ้น ทำให้การผลิตเหล็กดิบ (crude steel) ของอินเดียในเดือนสิงหาคม ปรับขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีปริมาณอยู่ที่ 8.49 ล้านตัน นับเป็นการปรับขึ้นรายเดือนติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ แต่ยังลดลง 4.2% จากเดือนสิงหาคม 2019 จากตัวเลขการผลิต สรุปได้ว่าการผลิตเหล็กดิบในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ลดลง 27.4% เทียบจากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 33.55 ล้านตัน การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) ในเดือนสิงหาคม ขยายตัว 6.7% จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 7.90 ล้านตัน แต่ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 29.05 ล้านตัน ปรับลดลง 33.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4394.aspx