ยอดขายรถยนต์จีนคาดเพิ่มขึ้นไปจนถึงเดือนตุลาคมหลังจากเพิ่มร้อยละ12ในส.ค.
16 กันยายน 2563

ยอดขายรถยนต์จีนคาดเพิ่มขึ้นไปจนถึงเดือนตุลาคมหลังจากเพิ่มร้อยละ12ในส.ค. ยอดขายรถยนต์ในประเทศจีนในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามฤดูกาลในช่วงสูงสุดระหว่างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทำให้ความสนใจในการซื้อรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น สมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีนประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลคาดว่าจะมีการขยายโครงการรถยนต์พลังงานใหม่ (New-Energy Vehicle: NEV - รถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด, รถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง) ไปสู่พื้นที่ชนบท แนวโน้มความต้องการรถยนต์ที่เป็นบวก คาดว่าจะเพิ่มความต้องการในประเทศสำหรับเหล็ก อลูมิเนียม และทองแดง ในการผลิตรถยนต์ แหล่งข่าวในตลาดกล่าว การผลิตรถยนต์จีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน โดยอยู่ที่ 2.12 ล้านคัน ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 โดยอยู่ที่ 2.19 ล้านคัน จากข้อมูลของสมาคม เดือนนี้เป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน สำหรับการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ทั้งในด้านปริมาณการผลิตและยอดขาย และเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในด้านการเติบโตสำหรับยอดขายที่มีมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 3.7 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 การเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม เนื่องจากความต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก แหล่งข่าวในตลาดกล่าว ในเดือนสิงหาคม ปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8 จากปีก่อน ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6 โดยอยู่ที่ 431,000 คัน จากข้อมูลของสมาคม อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 10 และยอดขายลดลงร้อยละ 3.5 จากเดือนที่ผ่านมา ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 9.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอยู่ที่ 14.43 ล้านคัน และยอดขายลดลงร้อยละ 9.7 โดยอยู่ที่ 14.55 ล้านคัน เหล็ก อลูมิเนียม และทองแดงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรถยนต์ในจีน อุตสาหกรรมรถยนต์บริโภคเหล็กร้อยละ 6 ของการบริโภคเหล็กทั้งหมด และภาคการขนส่งบริโภคอลูมิเนียมร้อยละ 20 ของการบริโภคอลูมิเนียมทั้งหมด และบริโภคทองแดงร้อยละ 10 ของการบริโภคทองแดงทั้งหมด ผู้ผลิตรถยนต์มีความต้องการวัตถุดิบมาก ช่วยสนับสนุนตลาดเหล็กทรงแบน อลูมิเนียม และทองแดงในเดือนกันยายน แหล่งข่าวในตลาดกล่าว แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมรายหนึ่งกล่าวว่า ผู้ผลิต HRC มีส่วนต่างกำไร (Profit Margin) ประมาณ 400 หยวนต่อตัน (59 ดอลล่าร์ต่อตัน) ในปัจจุบัน ในขณะที่ส่วนต่างกำไรของผู้ผลิตอลูมิเนียม สูงถึง 1,500-2,000 หยวนต่อตัน ปริมาณการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 106,000 คันในเดือนสิงหาคม ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 โดยอยู่ที่ 109,000 คัน จากข้อมูลของสมาคม ซึ่งมาจากการขยายตัวของสถานีรีชาร์จและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท้องถิ่น

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4408.aspx