นำเข้าตัวแปรสำคัญ"แช่แข็ง"ท่อเหล็กไทย 7 หมื่นล้าน
20 กันยายน 2563

นำเข้าตัวแปรสำคัญ"แช่แข็ง"ท่อเหล็กไทย 7 หมื่นล้าน นำเข้าตัวแปรสำคัญ"แช่แข็ง"ท่อเหล็กไทย 7 หมื่นล้าน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4431.aspx