การใช้กำลังการผลิตของโรงเหล็กในสหรัฐฯรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 66.1%
29 กันยายน 2563

การใช้กำลังการผลิตของโรงเหล็กในสหรัฐฯรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 66.1% การใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นเป็น 66.1% จาก 64.5% ในสัปดาห์ก่อนตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย American Iron and Steel Institute เมื่อวันที่ 28 กันยายน การผลิตปรับเพิ่มขึ้น 2.4% อยู่ที่ 1.480 ล้านตัน ในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ 26 กันยายน จาก 1.446 ล้านตัน จากสัปดาห์ก่อนหน้า การผลิตของสัปดาห์ที่แล้วลดลง 17.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้า การใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 77.4% และการผลิตรวมอยู่ที่ 1.801 ล้านตัน AISI คำนวณการผลิตจากต้นปีถึงปัจจุบันที่ปรับปรุงแล้ว การผลิตอยู่ที่ 57.7 ล้านตัน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 65.8% รวมแล้วต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.1% เมื่ออัตราการใช้ 80.3% สำหรับผลผลิต 72.1 ล้านตัน ในขณะที่เขตทางใต้มีการผลิตเพิ่มขึ้น 6.7% และภาคตะวันตกการผลิตเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ภูมิภาคที่เหลือพบว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าลดลงเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ วันที่ 26 ก.ย. การผลิตของสัปดาห์ที่แล้ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 128,000 ตัน ในภูมิภาคเกรตเลกส์ (Great Lakes region) อยู่ที่ 526,000 ตัน ในมิดเวสต์ (Midwest) อยู่ที่ 163,000 ตัน ในเขตทางใต้ อยู่ที่ 590,000 ตันและ ในภาคตะวันตก อยู่ที่ 73,000 ตัน ตามข้อมูล ปริมาณการผลิตเหล็กดิบรายสัปดาห์ที่ AISI เผยแพร่เป็นการประมาณการ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวรวบรวมจากข้อมูลการผลิตรายสัปดาห์ โดยจาก 50% ของผู้ผลิตในประเทศ รวมกับข้อมูลการผลิตรายเดือนของส่วนที่เหลือ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4435.aspx