ผู้ผลิตเหล็กเส้นตุรกีพุ่งเป้าที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งออกไปสหรัฐเพิ่ม
18 กันยายน 2563

ผู้ผลิตเหล็กเส้นตุรกีพุ่งเป้าที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งออกไปสหรัฐเพิ่ม โรงงานเหล็กตุรกีได้เพิ่มการส่งผลิตภัณฑ์เหล็กไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงหลายปีมานี้ เนื่องจากโรงงานเหล็กจีนได้มุ่งเน้นที่ความต้องการในประเทศมากกว่าการส่งออก ราคาเหล็กจีนที่สูงขึ้นยังได้ช่วยให้โรงงานเหล็กตุรกีให้เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นตลาดของจีน สิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกเหล็กเส้นหลักของตุรกีในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ โดยอยู่ที่ 235,700 ตัน ปริมาณค่อนข้างคงที่จากปีที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกเหล็กเส้นตุรกีไปยังฮ่องกง รวมทั้งสิ้น 155,400 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากปีก่อน โรงงานเหล็กตุรกียังส่งออกเหล็กเส้นรวม 52,300 ตัน ไปยังมาเลเซียในช่วงนี้ ซึ่งน้อยกว่าที่ส่งออกไปในปีก่อน (80,250 ตัน) อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเหล็กเส้นของจีนที่ต่ำลงเมื่อเร็วๆนี้ น่าจะสร้างแรงกดดันให้แก่การส่งออกเหล็กเส้นตุรกีมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์ต่อๆไป หลังจากราคาได้ขึ้นไปถึง $465/ตัน FOB เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงงานเหล็กตุรกีได้ลดราคาเสนอขายลงโดยในช่วง $455-$460/ตัน FOB ในสัปดาห์นี้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ท่ามกลางความต้องการที่ชะลอตัว และราคาแร่เหล็กที่ลดลง สถานการณ์เช่นนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการปรับฐานขาลงในการซื้อเศษเหล็กครั้งต่อไปของโรงงานเหล็กตุรกี ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกเหล็กเส้นตุรกีไปยังสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากปีที่ผ่านมา ทั้งที่มีการระบาดใหญ่และการเรียกเก็บภาษีนำเข้าภายใต้มาตรา 232 ของสหรัฐฯ โดยตุรกีส่งเหล็กเส้นไปยังสหรัฐฯ รวม 301,000 ตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยส่งออกไป 20,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีให้เห็นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 2 การส่งออกเหล็กเส้นตุรกีในช่วง 7 เดือนแรกได้ถึงระดับเดียวกันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งๆที่มีกำแพงทางการค้า การส่งออกเหล็กเส้นตุรกี รวมทั้งสิ้น 3.28 ล้านตัน ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ลดลงเล็กน้อยจาก 3.34 ล้านตันที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ Turkish Statistical Institute (TUIK) เนื่องด้วยการผลิตที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง การส่งออกเหล็กเส้นตุรกีไปยังภูมิภาคนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งภูมิภาคนี้เคยเป็นหนึ่งในประเทศปลายทางการส่งออกเหล็กเส้นตุรกีในอันดับต้นๆ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4440.aspx