จีนแซงเวียดนามในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางส่งออกเหล็กอันดับต้นๆของอินเดียในช่วงเม.ย.-ส.ค.
24 กันยายน 2563

จีนแซงเวียดนามในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางส่งออกเหล็กอันดับต้นๆของอินเดียในช่วงเม.ย.-ส.ค. จีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับแรกของผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตจากอินเดียในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม และได้แซงเวียดนามเรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลของ Joint Plant Committee ในวันที่ 22 กันยายน ในช่วง 5 เดือนแรกของปีการเงินของอินเดีย อินเดียส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปรวม 1.69 ล้านตัน ไปยังจีน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดหมายจากปริมาณการส่งออก 1,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการอันแข็งแกร่งในจีน ช่วยเพิ่มความต้องการเหล็ก เนื่องจากการนำเข้าของจีนในเดือนสิงหาคมนั้น มากกว่าเท่าหนึ่งจากปีก่อน โดยอยู่ที่ 2.24 ล้านตัน ทำให้ในเดือนสิงหาคมการนำเข้าสูงสุดเป็นอันดับสองในปี 2563 จีนกลายเป็นผู้นำเข้าเหล็กสุทธิ (net importer) ในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ส่วนลำดับที่ 2 เป็นเวียดนาม ซึ่งนำเข้าเหล็กสำเร็จรูป 1.52 ล้านตันจากอินเดีย มากกว่าเท่าหนึ่งของ 681,600 ตันที่นำเข้าในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ในช่วง 5 เดือนแรกของปีการเงินของอินเดีย การส่งออกเหล็กสำเร็จรูป รวม 5.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 จากปีก่อน ส่วนมากของเหล็กส่งออกจะเป็นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil: HRC) ซึ่งนับเป็น 3.98 ล้านตัน เกือบ 2.5 เท่าของปริมาณที่ส่งออกไปในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งๆที่ HRC เพิ่มขึ้นมาก การส่งออก HRC รายเดือนกลับมีแนวโน้มลดลง และความต้องการในอินเดียมีมากกว่าการส่งออก หลังจากแตะจุดสูงสุดของปีนี้ ในเดือนมิถุนายน ในเดือนมิถุนายน การส่งออก HRC รวม 1.13 ล้านตัน ลดลงไปที่ 881,400 ตัน ในเดือนกรกฎาคม และ 689,300 ตัน ในเดือนสิงหาคม หนึ่งในตัวขับเคลื่อนความต้องการ HRC อินเดีย คือ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ซึ่งผลิต 2.16 ล้านคัน ในเดือนสิงหาคม ลดลงร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากจำนวนการผลิตรถยนต์ 1.72 ล้านคัน ในเดือนกรกฎาคม 2563 จากข้อมูลของ Society of Indian Automobile Manufacturers

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4451.aspx