ผลผลิตเหล็กรายวันของจีนสินค้าเหล็กคงคลัง
05 ตุลาคม 2563

ผลผลิตเหล็กรายวันของจีนสินค้าเหล็กคงคลัง จากสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน ปริมาณการผลิตรายวัน สำหรับเหล็กดิบ (crude steel) เหล็กพิก (pig iron) และผลิตภัณฑ์เหล็ก (steel products) ของสมาชิกสมาคม ในช่วง 10 วัน ของกลางเดือนกันยายน เท่ากับ 2.1456 ล้านตัน, 1.8956 ล้านตัน และ 2.0452 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.71 ร้อยละ 0.56 และร้อยละ 1.10 จากช่วงเดียวกันของเดือนสิงหาคม ตามลำดับ ปริมาณเหล็กคงคลังรวมของสมาชิกสมาคม อยู่ที่ 13.4049 ล้านตัน ลดลง 0.3202 ล้านตัน จากกลางเดือนสิงหาคม ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการลดการผลิตที่จำกัดของผู้ผลิต จากการสำรวจของ SteelHome ปริมาณเหล็กคงคลังยังคงลดลงต่อเนื่อง และมีการลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ปริมาณเหล็กก่อสร้างคงคลังรวมในตลาดและโรงงาน หดตัว 0.3 ล้านตัน อัตราการดำเนินงานของ BF และ EAF ลดลงเล็กน้อย การซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้น โดยเหล็กก่อสร้างและแผ่นเหล็กขนาดกลางมีความแข็งแกร่งมากกว่าช่วงเดียวกันในปี 2562

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4462.aspx