"สุริยะ"สั่ง"สมอ."เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต"มอก."กว่า10,000ราย
06 ตุลาคม 2563

"สุริยะ"สั่ง"สมอ."เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต"มอก."กว่า10,000ราย "สุริยะ"สั่ง"สมอ."เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต"มอก."กว่า10,000ราย

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4471.aspx