EUลงดาบเก็บภาษีADเหล็กรีดร้อนนำเข้าจากจีน,ไต้หวัน,อินโดฯ
07 ตุลาคม 2563

EUลงดาบเก็บภาษีADเหล็กรีดร้อนนำเข้าจากจีน,ไต้หวัน,อินโดฯ สหภาพยุโรป (EU) เตรียมเรียกเก็บภาษีเหล็กรีดร้อนที่นำเข้าจากจีน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย หลังจากพบว่าประเทศเหล่านี้มีการทุ่มขายเหล็กรีดร้อนใน EU ในราคาที่ต่ำเกินจริง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผู้ผลิตเหล็กในอิตาลี เบลเยียม และฟินแลนด์ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของ EU และเป็นผู้ไต่สวนกรณีดังกล่าว ได้ประกาศเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ต่อเหล็กรีดร้อนที่นำเข้าจากจีนที่ระดับ 19% ส่วนเหล็กที่นำเข้าจากอินโดนีเซียถูกเรียกเก็บ 17.3% ขณะที่เหล็กจากไต้หวันถูกเรียกเก็บ 7.5%

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4477.aspx