อุตสาหกรรมเหล็กเฮกฎหมายACคลอดแล้วเริ่มใช้ต้นเดือนธค.
24 ตุลาคม 2563

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4505.aspx