ปริมาณการผลิตเหล็กรายวันของจีนสูงถึง3ล้านตันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
21 ตุลาคม 2563

ปริมาณการผลิตเหล็กรายวันของจีนสูงถึง3ล้านตันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลผลิตเหล็กดิบ (crude steel) รายวันของจีน แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในเดือนกันยายน ที่ปริมาณ 3.085 ล้านตัน/วัน ซึ่งปริมาณต่อปีอยู่ที่ 1,126 ล้านตัน โดย Platts คำนวณจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ในเดือนกันยายน จีนผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 92.56 ล้านตัน การผลิตพิกไอออน (pig iron) อยู่ที่ 75.78 ล้านตัน ปรับเพิ่มขึ้น 10.9% และ 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ในขณะที่ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผลผลิตพิกไอออนลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน ผลผลิตเหล็กดิบและพิกไออนของจีนเพิ่มขึ้น 4.5% และ 3.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 781.59 ล้านตัน และ 665.48 ล้านตัน ตามลำดับ ในเดือนกันยายน ความแตกต่างระหว่างอัตราการเติบโตของเหล็กดิบและพิกไอออน เนื่องมาจากราคาแร่เหล็กที่พุ่งสูงขึ้นทำให้โรงงานเหล็กต้องการใช้เศษเหล็กมากขึ้น แทนที่จะใช้โลหะร้อน (hot metal) ในกระบวนการผลิตเหล็ก แหล่งข่าวในตลาดบางแห่งกล่าว ในวันที่กันยายน ดัชนีแร่เหล็กของ (IODEX 62%) ของ Platts แตะ $130.80/dmt CFR จีน สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 อย่างไรก็ตาม การผลิตเหล็กที่สูงเป็นประวัติการณ์ของจีนในเดือนกันยายน เผชิญกับความต้องการที่ชะลอตัวในอุตสาหกรรมหลักที่มีการบริโภคเหล็กที่สำคัญ อย่างภาคการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผลให้ราคาเหล็กลดลงตลอดทั้งเดือน ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวของตลาดบางแห่งคาดว่า สินค้าคงเหลือของเหล็กทรงยาวจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2563 และถึงปี 2564 แต่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้เร่งตัวขึ้นในเดือนตุลาคม เนื่องจากการเพิ่มทุนของรัฐบาล จะสามารถชดเชยแรงกดดันให้ลดลงจากสินค้าคงเหลือของเหล็กที่จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแหล่งข่าวบางแห่งกล่าว ด้านอัตรากำไรขึ้นต้นในการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) ของจีน สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในเดือนกันยายน เฉลี่ยจะอยู่ที่ $27/ตัน แซงหน้าเหล็กเส้นโดยอยู่ที่ $20/ตัน ซึ่งจะสะท้อนถึงตลาดเหล็กทรงยาว ผลผลิตเหล็กดิบของจีนชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อต้นเดือนตุลาคม โดยทาง China Iron & Steel Association (CISA) ได้มีการประเมินการผลิตเหล็กดิบรวมของประเทศในช่วงวันที่ 1-10 ต.ค. อยู่ที่ 3.07 ล้านตัน/วัน ปรับลดลง 0.52% จากเดือนกันยายน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 19.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิกของ CISA คิดเป็นการผลิต 2.17 ล้านตัน/วัน ของยอดรวมในช่วงวันที่ 1-10 ต.ค. โดยลดลง 0.84% ​​จากวันที่ 20-30 กันยายน และสูงกว่าปีก่อน 14.9%

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4509.aspx