สตีลซิตี้เล็งยอดขายปีนี้450ล.ประกาศแผนสู่ปี64ตอกย้ำเบอร์1
29 ตุลาคม 2563

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4512.aspx