More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 25th 2011!

Useful Info

P

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) (P.Overseas Steel Public Co.,Ltd.) "POC"

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆ เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ

Steel
O

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (P.Overseas International Group Co.,Ltd.) "POCI"

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

Cement Mortar Block Concrete
C

คลังสินค้า (Warehouse)

ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนสายตำหรุ-บางพลี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมประมาณ 13 ไร่

Our Steel Products [Tel: 0-2562-0251]

เหล็กเส้นกลม
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กเส้นกลม (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

เหล็กเส้นกลม (สำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต) มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป งานเฟอร์นิเจอร์ สะพาน ทำรั้ว ถนน พื้น ฯลฯ

เหล็กเส้นข้ออ้อย
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กเส้นข้ออ้อย (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

เหล็กข้ออ้อย (สำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง) มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง เหมาะสำหรับใช้งาน ก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรงเช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน สนามบิน ฯลฯ

เหล็กเอชบีม
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กเอชบีม (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

สำหรับงานโครงสร้างเสา คาน และโครงถักขนาดใหญ่ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เป็นเหล็กโครงสร้าง ประเภทที่รับแรงอัด ในการก่อสร้างนิยมใช้ทำเสา และคาน

เหล็กไวด์แฟรงค์
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กไวด์แฟรงค์ (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีรูปทรงลักษณะเดียวกับ ไอบีม แต่มีขนาดบางกว่า นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

เหล็กไอบีม
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กไอบีม (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

สำหรับโครงสร้างเสา คาน และรางเครน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก

เหล็กฉาก
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กฉาก (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

คุณภาพเกรด A มีหลากหลายให้ได้เลือกใช้ หลายขนาด แล้วแต่จะนำไป ใช้ในงานลักษณะใดอย่างเช่นนำไปทำฐานรอง ประตูเลื่อนหน้าบ้านซึ่งอาจใช้คู่กับเหล็กเพลาขาวหรือ นำไปเชื่อมทำชั้นวางของ และอื่นๆอีกมากมาย

เหล็กรางหนา
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กรางหนา (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

เหล็กรางน้ำ (สำหรับงานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน

เสาเหล็กเข็มพืด
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เสาเหล็กเข็มพืด (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

เหล็กรางน้ำ (สำหรับงานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน

เหล็กแผ่นม้วนรีดร้อน
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กแผ่นม้วนรีดร้อน (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

ซึ่งเป็นเหล็กที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบหรือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และงานท่อเหล็กต่าง ๆ รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

เหล็กแผ่นม้วนรีดร้อนประเภท
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กแผ่นม้วนรีดร้อนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดพิเศษนี้ ถือเป็นประเภทหนึ่งของเหล็กแผ่น ซึ่งมีพื้นฐานจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่นำมาผ่านกระบวนการล้างผิวแล้วเคลือบฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการต่อเนื่องอาทิ การตัดพับขึ้นรูป การชุปสังกะสีและการพ่นสีเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัดเป็นม้วนตามความหนาที่ต้องการเพื่อใช้ในการขึ้นรูปและผลิตท่อเหล็ก ตลอดจนสามารถใช้แทนเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีความหนามากกว่า 1.2 มิลลิเมตร

เหล็กแผ่นเรียบรีดร้อน
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กแผ่นเรียบรีดร้อน (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก) มีลักษณะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก ฯลฯ มีหลายขนาดและความหนา

เหล็กแผ่นลายรีดร้อน
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กแผ่นลายรีดร้อน (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

(มีพื้นผิวเป็นลวดลายนูน เพื่อป้องกันการลื่นและน้ำขังเหมาะสำหรับการใช้ปูพื้นทางเดินและบันได พื้นรถบรรทุก) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเป็นลวดลายนูน เพื่อป้องกันการลื่นและน้ำขังเหมาะสำหรับการใช้ปูพื้นทางเดินและ บันได พื้นรถบรรทุก ฯลฯ มีหลายขนาดและความหนา

เหล็กแบนรีด
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กแบนรีด (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

(สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ ทำแหนบรถยนต์ ฯลฯ) มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว นิยมใช้สำหรับงานเชื่อม ทำเหล็กดัด งานฝาท่อ ทำแหนบรถยนต์ ฯลฯ มีหลายขนาดให้เลือก ทนแรงยืดพับได้ดี

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กเกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

เหล็กเพลาดำ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กเพลาดำ (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดร้อน สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปร้อนเพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือนำไปกลึงให้เป็นรูปร่างตามความต้องการ

เหล็กเพลาขาว
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

Read More
เหล็กเพลาขาว (เหล็กรูปพรรณรีดร้อน)

มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cold Drawn Bar เรียกตามการผลิตที่เกิดขึ้นจากการนำเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กเพลาดำ ไปดึงเย็นอีกครั้งหนึ่ง เหล็กที่นำไปดึงเย็นแล้วนี้จะเปลี่ยนคุณสมบัติทำให้เหล็กจะเปลี่ยนจากสีเทาดำ เป็นสีเทาเงิน ๆ จึงเรียกว่าเหล็กเพลาขาวตามลักษณะของเหล็ก เหล็กเพลาขาวนี้จะมีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็กเพลาดำ แต่จะมีการยืดหยุ่นน้อยกว่า

เหล็กแผ่นม้วนรีดเย็น
เหล็กรูปพรรณรีดเย็น

Read More
เหล็กแผ่นม้วนรีดเย็น (เหล็กรูปพรรณรีดเย็น)

เหล็กแผ่นดำนี้จะถูกนำไปสู่การรีดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขบวนการนี้จะเป็นการรีดชนิดที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการเผา ซึ่งผลผลิตที่ได้นี้เราจะเรียกชื่อเป็นเหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Plate)เป็นเหล็กที่นำไปใช้ในงานที่มีความละเอียด สวยงามขึ้น เช่นนำไปใช้งานเช่นการผลิตรถยนต์ ตู้แอร์ หรือเป็นวัตุดิบต่อในการชุบสังกะสี เป็นต้น

เหล็กแผ่นขาวรีดเย็น
เหล็กรูปพรรณรีดเย็น

Read More
เหล็กแผ่นขาวรีดเย็น (เหล็กรูปพรรณรีดเย็น)

เหล็กแผ่นดำนี้จะถูกนำไปสู่การรีดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขบวนการนี้จะเป็นการรีดชนิดที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการเผา ซึ่งผลผลิตที่ได้นี้เราจะเรียกชื่อเป็นเหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Plate)เป็นเหล็กที่นำไปใช้ในงานที่มีความละเอียด สวยงามขึ้น เช่นนำไปใช้งานเช่นการผลิตรถยนต์ ตู้แอร์ หรือเป็นวัตุดิบต่อในการชุบสังกะสี เป็นต้น

เหล็กท่อดำ
เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น

Read More
เหล็กท่อดำ (เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น)

เหล็กท่อดำ (สำหรับใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อการประปา ท่อชลประทาน และใช้เป็นโครงสร้างทั่วไป) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กยาว มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ นิยมนำไปใช้เป็นท่อน้ำสำหรับ อาคารสูง งานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป เช่น ร้อยท่อสายไฟ รั้ว ประตู หรืองานตกแต่งทั่วไป ทุกขนาด สามารถนำไปชุบสังกะสีได้

เหล็กรางบาง
เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น

Read More
เหล็กรางบาง (เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น)

หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ รางพับ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่สั่งพับตามขนาดเหมาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทั่วไปความยาวมาตรฐาน 6 M.

เหล็กตัวซี
เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น

Read More
เหล็กตัวซี (เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น)

เหล็กตัวซี (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ)

แป๊ปเหล็กสี่เหลี่ยม
เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น

Read More
แป๊ปเหล็กสี่เหลี่ยม (เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น)

(สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน นั่งร้าน และ โครงหลังคา) มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วย คุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

แป๊ปเหล็กสี่เหลี่ยมแบน
เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น

Read More
แป๊ปเหล็กสี่เหลี่ยมแบน (เหล็กโครงสร้างขึ้นรีดเย็น)

(สำหรับงานโครงสร้าง เช่น เสา คาน นั่งร้าน และโครงหลังคา) มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัด สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วย คุณสมบัติที่ แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา

ตะแกรงฉีก
สินค้าเหล็กชนิดอื่น

Read More
ตะแกรงฉีก (สินค้าเหล็กชนิดอื่น)

การนำเอาแผ่นโลหะมาทำการฉีกให้เป็นช่องรูปข้าวหลามตัด โดยแต่ละมุมจะยังคงยึดติดและต่อกันอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเป็ฯการเพิ่มความแข็งแรงของ โครงสร้างและลดน้ำหนักของแผ่นโลหะในเวลาเดียวกันคุณสมบัติของ ตะแกรงเหล็กฉีก คือมีความแข็งแรงสูง, รับน้ำหนักกดบนแผ่นได้มากโดยไม่บิดงอหรือเสียรูป มีความฝืดบนผิวหน้าสูง. น้ำหนักเบา, สวยงาม ตะแกรงเหล็กฉีก สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทำรั้ว, ทำทางเดินเหนือศีรษะ, ใช้ในงานก่อสร้างแทนการผูกเหล็ก, ทำไส้กรอง, ทำแผ่นกั้นช่องระบายอากาศ, ชั้นโชว์สินค้า เป็นต้น

ตะแกรงลวดเหล็ก (ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
สินค้าเหล็กชนิดอื่น

Read More
ตะแกรงลวดเหล็ก (ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส) (สินค้าเหล็กชนิดอื่น)

จัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้น ชนิดหนึ่ง เป็นตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรึต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ กว้าง 2-4 เมตร และ ยาว 5-50 เมตร ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา

ตะแกรงลวดเหล็ก (ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
สินค้าเหล็กชนิดอื่น

Read More
ตะแกรงลวดเหล็ก (ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า) (สินค้าเหล็กชนิดอื่น)

จัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้น ชนิดหนึ่ง เป็นตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรึต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ กว้าง 2-4 เมตร และ ยาว 5-50 เมตร ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา

ลวดผูกเหล็ก
สินค้าเหล็กชนิดอื่น

Read More
ลวดผูกเหล็ก (สินค้าเหล็กชนิดอื่น)

เป็นลวดเส้นเล็กๆ ใช้สำหรับผูกเหล็กเส้น เพื่อเป็นโครงสร้างเพื่อความแข็งแรง สำหรับยึดคอนกรีต เช่น พื้น คาน คอนกรีต จะต้องมีการผูกเหล็กเพือเป็นโครง ก่อนเทคอนกรีต