C O M P A N Y H I S T O R Y & P R O F I L E
___

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด "POCI" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าต่างๆ ซึ่งมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 20 ซอยพหลโยธิน 40 ถนน พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน POCI มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10 ล้านบาท

ลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งด้านคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เป็นศูนย์บริการเหล็ก ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ครบวงจร โดยพัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าของกลุ่มบริษัท จากการขายผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เป็นการนำเสนอเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใช้ร่วมกันในงานโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด


ชื่อบริษัท : บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 20 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท : 0105547022593
โทรศัพท์ : 0-2562-0971 (AUTO), 0-2940-0645
โทรสาร : 0-2940-0656, 0-2940-2230
website : www.poverseas.com
     
กุมภาพันธ์ 2547 : ได้ก่อตั้ง บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ("POCI") ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด
กุมภาพันธ์ 2548 : ได้รับแต่งเป็นผู้แทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ให้กับ บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
กันยายน 2548 : ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายปูนซีเมนต์กับ บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายปูนซีเมนต์
ตุลาคม 2548 : ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายคอนกรีตผสมเสร็จกับ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
  : ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายคอนกรีตผสมเสร็จกับ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ น้ำยาผสมคอนกรีต รวมถึงบริการปั้มคอนกรีต
พฤศจิกายน 2548 : ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายปูนซีเมนต์กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายปูนซีเมนต์
ธันวาคม 2548 : ได้รับแต่งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)
มกราคม 2550 : ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งลูกค้าประเภท ตัวแทนจำหน่ายกับ บริษัท ไทยไลท์บล็อค แอนด์ แพเนล จำกัด เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบ-ไอน้ำ THAICON (ชนิดไม่เสริมใยเหล็ก)
สิงหาคม 2550 : ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายคอนกรีตผสมเสร็จกับ บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ